W imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Prezes Okręgu Ryszard Woliński, złożył wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracyjnym serdeczne życzenia …

“W imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pragnę wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom administracyjnym złożyć serdeczne życzenia za ich ważną misję.

Życzę Państwu, aby powinność nauczyciela – wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję z powierzonych zadań.

Proszę przyjąć z serca płynące życzenia realizacji zawodowych zamierzeń, wielu sukcesów, a także satysfakcji z pracy oraz na zajmowanym stanowisku.”

Z wyrazami szacunku i uznania

Prezes Okręgu Pomorskiego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
z siedzibą w Gdyni
Ryszard Woliński