ZOR RP na uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej muzułmańskie ofiary KL Stutthof

Oficerowie – Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, mają wszelkiego rodzaju zainteresowania i przynależności. Tym razem w dniu 9.10.2016 r. jako członkowie Bractwa Liderów uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej muzułmańskie ofiary KL Stutthof, na terenie Muzeum w Stutthofie. Opracowanie Dowiedz się więcej…

Rocznica obrony Zakroczymia

Tradycyjnie każdego roku w ostatnią niedzielę września społeczeństwo Zakroczymia i okolic spotyka się na uroczystości związanej z rocznicą obrony Zakroczymia. Uroczystości tradycyjnie rozpoczynają się mszą św. w klasztorze ojców Kapucynów w asyście pocztów sztandarowych, kompanii honorowej wojska polskiego i licznie zebranych mieszkańców. Od lat corocznie w obchodach uczestniczy delegacja Okręgu Dowiedz się więcej…

77 rocznica agresji sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka w Gdyni

18 września, z okazji 77 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka, w Gdyni odbyły się uroczystości pod pomnikiem “W Hołdzie Zesłańcom Sybiru”. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców naszego miasta w tym młodzieży szkolnej uczestniczyła również duża grupa członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Dowiedz się więcej…

77 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Na zaproszenie Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka i Prezesa Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie Pani Joanny Aleksandry Biniszewskiej członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w obchodach 77 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Obchody rozpoczęły się na Placu Zamkowym w Warszawie, Dowiedz się więcej…