W niedzielę, 19 marca władze miasta Legionowo, członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Piłsudskiego oraz mieszkańcy Legionowa, nawiązując do przedwojennego zwyczaju, uroczyście obchodzili imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego przy nowo przekazanym 15 sierpnia 2016 r pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po wysłuchaniu wiązanki pieśni legionowych oraz przemówieniu pana prezydenta miasta, Romana Smogorzewskiego przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku. Poczet sztandarowy pełniący wartę honorową przy pomniku wystawiła szkoła podstawowa z Legionowa. Na zakończenie, z okazji imienin Marszałka, Stowarzyszenie im. Józefa Piłsudskiego z Legionowa przygotowało okazały tort którym częstowano przybyłych na uroczystość.

J.B

« z 10 »