Na zaproszenie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w RFN delegacja ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod przewodnictwem wiceprezesa Związku kol. ppłk dr inż. Leszka Bujaka wraz z płk mgr inż. Eugeniuszem Michałem Andrzejewskim, por. inż. Tadeuszem Furgałem i kpr. Jerzym Górskim, po raz kolejny wzięła udział w uroczystości upamiętniającej zakończenie II wojny światowej w Europie, która odbyła się w Berlinie 8 maja 2017 roku, po raz pierwszy, na „Brytyjskim Cmentarzu Wojennym 1939-1945”. Tu wśród pochowanych jest 5 mogił polskich lotników, w tym ppor. Franciszka Matuszewskiego i 4 podoficerów. Ponadto w uroczystościach udział wzięli por. Lech Prieff i chor. Jerzy Wróblewski z berlińskiego koła ZORRP.

Prezes Związku płk w st. spocz. mgr Stanisław Tomaszkiewicz skierował do Pana Ambasadora stosowne życzenia i podziękowanie za możliwość uczestniczenia w tej uroczystości.

Zaprezentowany serwis fotograficzny kol. EM Andrzejewskiego ilustruje wymienioną uroczystość.

« z 9 »