W środę 3 maja obchodzona była 226 rocznica uchwalenia Konstytucji. Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą ustawą zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W Poznaniu uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta w Poznańskiej Farze, skąd przy akompaniamencie Orkiestry MPK zgromadzeni przemaszerowali na Plac Wolności. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego i podniesieniu flagi państwowej przemówienie wygłosił Prezydent Jacek Jaśkowiak. Na zaproszenie Prezydenta Poznania przybyli przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentu, stowarzyszenia kombatanckie, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Poznania. W obchodach rocznicowych wziął udział Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W skład delegacji weszli Roman Ratajczak, Marian Michalak i Wojciech Lange.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni na placu Poznaniacy obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Foto i tekst: Wojciech Lange

« z 10 »