11 lipca 2022 r. w wieku 107. lat zmarł płk w st. spocz. Stanisław Sierawski żołnierz, uczestnik II wojny światowej, Honorowy Członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1937 r Stanisław Sierawski został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej w 32. pułku piechoty w Modlinie Twierdzy. Podczas odbywania służby zastała go wojna. Ukończył kurs podoficerski po ukończeniu którego otrzymał awans do stopnia kaprala i został dowódcą sekcji granatników, uczestnicząc w walkach w obronie Modlina  i Nowego Dworu Maz. Walczył na pierwszej linii frontu Janówek – Góra gdzie został ranny. Za bohaterską żołnierską postawę w walkach został przez dowódcę  pułku, pułkownika Zająca odznaczony Krzyżem Walecznych i mianowany do stopnia plutonowego. Po kapitulacji wraz z kolegami, obrońcami Modlina przewieziony do obozu jenieckiego w Mławie, gdzie przebywał ok. 3 tygodni. Zwolniony z obozu powrócił do rodzinnego domu w Olszewnicy Starej. W 1940 r. płk Stanisław Sierawski  ps. „Stachurski” przystąpił walki z okupantem uczestnicząc w ruchu konspiracyjnym na terenie powiatu legionowskiego. Po wyzwoleniu, uzyskaniu niepodległości oddał się pracy zawodowej, rodzinie oraz działalności kombatanckiej i społecznej. Przez 27 lat do 2017 r pełnił funkcję wiceprezesa Koła ZKRPiBWP w Chotomowie.
Za wybitne zasługi i działalność społeczną dla środowiska lokalnego otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna. Jego zasługi wojenne, działalność okupacyjna oraz powojenna w ruchu kombatanckim została doceniona. Odznaczony został Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Medalami  „Pro Memoria” i „Pro Patria”, Medalem 100 – lecia Niepodległości.
Po uroczystej Eucharystii w kościele p.w Wniebowzięcia NMP Chotomowie, którą celebrowało 4 księży, kondukt żałobny udał się w ostatnią drogę  na miejscowy cmentarz. W ostatniej drodze w asyście Kompanii Honorowej WP, pocztów sztandarowych ś.p płk Stanisławowi Sierawskiemu towarzyszyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy Jabłonna. Żegnamy ś.p płk Stanisława Sierawskiego z żalem i ogromnym szacunkiem, doceniając to, co zrobił i to, że swoim długoletnim życiem zbudował sobie pomnik w naszej pamięci.

Cześć Jego pamięci.

Fot. i opracowanie J. Borecki