Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 29.06.2021 r.  w Poznaniu zmarł nagle zasłużony członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego –  doktor historii Ireneusz Materniak, a zarazem pilot i instruktor lotniczy.

Był współzałożycielem Bractwa Podwójnej Mewy. W ostatnich latach wykładał na poznańskich uczelniach przedmioty związane z bezpieczeństwem. Był m.in. wykładowcą w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Ireneusz Materniak urodził się w Brzozowie na Podkarpaciu. Szkolenie lotnicze przeszedł
w Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie. Tam też został instruktorem szybowcowym.
W ostatnich latach był członkiem Aeroklubu Poznańskiego.

Ireneusz Materniak był autorem książki Przemyśl 1914-15. W 2011 został laureatem Błękitnych Skrzydeł. Wyróżnienie otrzymał za aktywną wszechstronną działalność lotniczą, w tym szkolenie pilotów szybowcowych i modelarzy, pracę lotniczego pedagoga i popularyzację lotnictwa w mediach.

W osobie zmarłego żegnamy wspaniałego człowieka.

Nasza pamięć o Tobie nie zaniknie.

Żegnaj PRZYJACIELU.