Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22.04.2022 r. zmarł mjr w st. spocz. Mariana Osady – wieloletni członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Marian Osada (ur. 1930 w Przemyślu) był historykiem sztuki, pisał opowiadania, reportaże, recenzje.

Debiutował w 1955 w „Gazecie Poznańskiej”.

Wydał książkę: Moje miasto – harcerstwo – młodość. Publikował w „Legioniście”, „Przeglądzie Wielkopolskim” i „Akancie”.

Był laureatem konkursu literackiego „O pierścień Dąbrówki”.

Był członkiem Klubu Literackiego w Poznaniu.

Kombatant Szarych Szeregów – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Labor Omnia Vincit.

Interesował się sztukami plastycznymi, teatrem i konkursami historycznymi.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 06.05.2022 r. o godz. 12.00 na cmentarzu Miłostowo
w Poznaniu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.