Wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

z powodu śmierci

mjr. dr. Antoniego WÓJCICKIEGO

wieloletniego przewodniczącego Głównej Komisji Historycznej Związku,

Rodzinie i Najbliższym,

w imieniu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

składa

prezes Zarządu Głównego płk Stanisław Tomaszkiewicz

Pogrzeb odbędzie się 11 lutego 2017 r. o godz. 9.30 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu