W dniu 16.03.2019 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Poznań odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tematem przewodnim posiedzenia było przekazanie informacji o stanie przygotowań do budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu (na skrzyżowaniu ul. Libelta i al. Niepodległości).

W obradach udział wzięli członkowie Zarządu Krajowego, prezesi okręgów oraz zaproszeni Goście.

Na wstępie Prezes Zarządu Krajowego płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz powitał przedstawiciela 12 Brygady OT, ppłk Tomasza Woźniaka dowódcę 124 batalionu lekkiej piechoty OT oraz prof. Andrzeja Stelmacha dziekana WNPiDz UAM, gospodarza miejsca obrad.

Prezes Zarządu Krajowego, przy współudziale wiceprezesów wręczył legitymacje i wyróżnił odznaczeniem organizacyjnym następujących kolegów:  M. Andrachewicza, M. Pawelca, A. Franczyka i G. Kucharskiego.

Na posiedzenie  przybył Pan Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Prezes Zarządu Krajowego wręczył mu legitymację Honorowego Członka Związku, wraz z odznakami. Pan Marian Król podziękował za wyróżnienie, podkreślił ścisły swój  związek z ZOR datowany na 1993 rok, podkreślił, że kiedy były sprzyjające  podstawy prawne, udzielał wsparcia finansowego i rzeczowego  Związkowi.

Ppłk Woźniak – przedstawiciel 12 Brygady OT, dowódca 124 batalionu PT w Śremie przedstawił zadania OT, oraz system szkolenia żołnierzy.

Prezesi okręgów ZOR przedstawili Informację o realizacji zadań statutowych przez poszczególne okręgi i koła w 2018 r.

W trakcie posiedzenia powołano również nasze nowe struktury w Polsce i poza granicami RP.

Powołaliśmy:
1. okręg Warmińsko-Mazurski na czele z Eryk Kowalczyk
2. koło w Pile na czele z Kamil Całek,
3. koło w Australii, którego inicjatorem jest wybitny poznański mecenas Pan Jarosław Ladrowski.

Teraz jesteśmy na etapie tworzenia koła w Kopenhadze.
“Lokomotywą” w Niemczech jest oczywiście nasz oddział w Berlinie pod dowództwem por. Lecha Prieff.

« z 16 »