21 lutego 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie obrad przyjęto Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego w 2018 r. przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Temat konkursu: “100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Przyjęto również do wiadomości i realizacji harmonogram budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Zdjęcia: W. Lange

« z 17 »