Życzenia z okazji Dnia Kobiet!

Dzień Kobiet to dla Pań Święto Szczególne – i wszystkim, które znam oraz żonom, matkom, siostrom, córkom, wnuczkom naszych członków i sympatyków, nieustającej urody, promiennego wdzięku oraz wszystkiego najlepszego w Dniu Ich Święta wraz z kwiatami pachnącymi wiosną i pięknymi melodiami. Przesyła Ryszard Woliński Gdynia, 8.03.2017r.

Informacja

4 lutego 2017 r., w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Porządek obrad: Słowo wstępne prezesa Zarządu Głównego. Główne kierunki działalności Związku wynikające ze strategii przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów 26 listopada 2016 r. w Czytaj dalej…