Podczas uroczystej XXXVII sesji Rady Gminy Jabłonna na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, członek naszego Związku kol. kpt. w st. spocz. Józef Lemański wyróżniony został tytułem

„Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna”

Z okazji tak zaszczytnego wyróżnienia składamy Tobie wyrazy najwyższego uznania za patriotyczną postawę, odwagę i bohaterstwo. Życzymy koledze wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny.
Niech Ci zawsze dopisuje zdrowie, a satysfakcja z dokonań towarzyszy każdego dnia. Jesteśmy dumni, że w szeregach naszego Związku są tak wspaniali koledzy.

Członkowie Związku Oficerów Rezerwy PR
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

« z 9 »
Kategorie: Spotkania