Kol. ppłk w st. spocz. dr inż. Leszek Bujak obchodził 80.rocznicę urodzin. Jako wiceprezes Zarządu Głównego ZORRP i jednocześnie wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego jest bardzo aktywnym społecznikiem w realizacji zadań programowo-statutowych Związku. Jubilat, od kolegów z zarządu okręgu / EM Andrzejewskiego, R Misiaka, B Szulwica, G Jakubczaka/ otrzymał stosowne życzenia i pamiątkową szablę.

Kategorie: Spotkania