W dniu 12 kwietnia 2017 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wójt gminy Jabłonna zorganizowali na terenie urzędu gminy uroczystość poświęconą jubileuszowi 102. urodzin ppłk w st. spocz. Stanisława SIERAWSKIEGO, Członka Honorowego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pan ppłk Stanisław Sierawski urodził się 12 kwietnia 1915 roku w Olszewnicy Starej. W wieku 22 lat został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 32. Pułku Piechoty w Modlinie Twierdzy. Podczas pełnienia służby wojskowej, wybuchła II Wojna Światowa. Będąc w stopniu kaprala, dowodził sekcją granatników i wraz z pułkiem brał udział w obronie Twierdzy Modlin.

Za okazane męstwo i ofiarność w czasie walk został awansowany do stopnia plutonowego i odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji przebywał w obozie jenieckim w Mławie, z którego po trzech tygodniach został zwolniony. Powrócił do rodzinnej wioski i do końca wojny walczył w konspiracji.

Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter, przybyli koledzy kombatanci Jubilata, zaproszeni goście oraz najbliższa rodzina. Po złożeniu życzeń długich lat życia w dobrym zdrowiu, Jubilatowi wręczono okolicznościowe upominki oraz odczytano list z gratulacjami nadesłany od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jana Józefa Kasprzyka. Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na spotkaniu reprezentowali: gen. dyw. rez. Zbigniew Galec, płk rez. Józef Borecki, kpt. rez. Józef Lemański, por. rez. Piotr Sierawski, druhowie Tadeusz Bieńkowski i Zbigniew Frydrychowicz.

Wspomnieć należy, że w dniu 1 marca 2017 r Jubilat otrzymał nominację do stopnia podpułkownika, którą podczas uroczystości w Muzeum Wojska Polskiego wręczył Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Na zakończenie wszyscy przybyli na uroczystość zostali poczęstowani smacznym tortem i kawą co sprzyjało do rozmów z Jubilatem w radosnej i życzliwej atmosferze.

J.B

« z 4 »
Kategorie: Spotkania