Delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego z Bydgoszczy przebywała w dniach 8-11 marca 2017 roku na Litwie. Odwiedzono polskie środowiska w rejonie Solecznik i w Wilnie. Mieszkańców rejonu solecznikowskiego w 80% stanowią Polacy, dumni z chwalebnych kart historii swoich przodków.

Już wcześniej, wzorem ubiegłych lat, w ZORRP zabiegano o darczyńców, by sprostać „Darowi Serca” w postaci mundurów dla kolejnych polskich harcerzy i zuchów na Litwie. Uzbierała się pokaźna suma, bo 27 tys. zł. W porozumieniu z żołnierzem AK zamieszkującym w Wilnie por. Stefanem Sawickim, wytypowano do daru polską młodzież rejonu Solecznik. Prezes ZORRP w Bydgoszczy płk E.Michał Andrzejewski wraz z honorowym prezesem tutejszego koła Związku kpt. Eugeniuszem Siemaszko, Kresowiakiem z Wilna, zrealizowali czynności organizacyjne i zakupili 100 kompletnych mundurków harcerskich i zuchowych oraz chusty, busole, śpiewniki i poradniki.

Pojechała delegacja przez Giby, gdzie przy pomniku ofiar z lipca 1945r., z obławy augustowskiej likwidującej podziemie niepodległościowe, zapalono znicze. Dalsza podróż to droga do Solecznik m.in. przez Jaszuny. Na bazę pobytu, delegacja ZORRP przyjęła zaproszenie Merostwa Solecznik i tutejszego Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. Po godzinie 16 dojechano pod mury szkolne, gdzie serdecznie powitała druhna Beata Zarumna – wicedyrektor gimnazjum, pomagając rozładować dary.

Następnego dnia, 9 marca o godz. 10 odbył się uroczysty apel harcerzy i zuchów Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego oraz 4 pobliskich polskich szkół, z udziałem delegacji ZORRP /płk Eugeniusza Michała Andrzejewskiego, kpt. Eugeniusza Siemaszko/ oraz mera Solecznik Zdzisława Palewicza, wicemera Jadwigi Sinkiewicz, konsula Ambasady RP na Litwie Stanisława Cygnarowskiego, przedstawicieli gimnazjum i kombatantów. Były słowa o znaczeniu munduru dla tożsamości harcerskiej, a darczyńcy zwracali uwagę na fakt, że nowe stroje to dopełnienie osobowości harcerskiej, zachęta i mobilizacja do dalszego działania. Dla udokumentowania i upowszechnienia dziecięcej radości z otrzymywanych mundurków przybyła TV Wilnoteka, która o tym wydarzeniu informowała środowiska polskie na Litwie.

Sam akt wręczania mundurków miał doniosły charakter. Wzruszone dzieci odbierały mundurki okazując darczyńcom swoją radość. Nowo umundurowani dołączyli, z uśmiechem, do szeregów harcerskich i zuchowych. Następnie rozpoczęła się harcerski kominek. Był to doniosły akt wspomnień o umiłowaniu Ojczyzny. Razem śpiewano pieśni niepodległościowe i harcerskie.

W następnym dniu delegacja ZORRP odwiedziła m.in. miejscowy cmentarz, gdzie polskości nie brakowało. Przy mogiłach żołnierzy niepodległościowych zapalono znicze. W Jaszunach zapalono znicze przy grobie prof. Jana Śniadeckiego /rektora Uniwersytetu Wileńskiego, urodzonego na Pałukach/. W Wilnie odwiedzono Rosę a przy grobie Matki Józefa Piłsudskiego i Jego Serca złożono wieniec, zapalono znicze, pamiętając o 150 rocznicy urodzin Marszałka. W Domu Polskim w Wilnie odbyto spotkanie delegacji ZORRP z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskich Szkół na Litwie „Macierzy Szkolnej”, omawiając możliwości i formy współpracy szkół polskich oraz drużyn harcerskich na Litwie ze szkołami w Bydgoszczy i województwie.

Na pożegnanie płk E. Michał Andrzejewski skierował się do miejscowych harcerzy słowami „działajcie dalej, harcerstwo jest jak pigułka, którą połyka się dla zdrowia, nie tego fizycznego, ale duchowego”. I rzeczywiście wydaje się, że duch harcerski na Wileńszczyźnie jest nadal żywy. Można powiedzieć nawet więcej – harcerstwo rośnie w siłę ale i potrzebuje naszego wsparcia.

« z 17 »
Kategorie: Spotkania