4 lutego 2017 roku Zarząd Główny ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościł w Wyższej Oficerskiej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie. Oprócz członków ZG uczestniczyli w posiedzeniu zaproszone osoby. Obradom przewodniczył prezes Związku kol. płk mgr Stanisław Tomaszkiewicz, który wprowadzając w tematykę posiedzenia uwypuklił występujące aktualne zadania do pracy ogniw Związku. Wiceprezes Sławomir Łazor przedstawił główne kierunki działalności Związku wynikające z uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów z listopada 2016 roku, które zostały przyjęte przez aklamację. W imieniu Głównej Komisji Historycznej Związku wystąpił kol. Marek Moliński, który przedstawił ZG regulamin konkursu historycznego dla młodzieży szkolnej pt. „150.rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Po dyskusji, regulamin ten został przyjęty do realizacji. Ważnym punktem obrad było powołanie Komitetu Budowy Pomnika Marszałka J. Piłsudskiego w Poznaniu oraz powołanie nowego rzecznika prasowego Związku. Dyskusja wzbogaciła nasze Związkowe działania. Przyjęto uchwałę a po podsumowaniu obrad przez prezesa uczestnicy posiedzenia zwiedzili bazę szkoleniową WOSSP i Muzeum Sił Powietrznych, co ilustruje krótki serwis fotograficzny kol. Eugeniusza Michała Andrzejewskiego.

tekst: płk EM Andrzejewski

Kategorie: Spotkania