Z naszych szeregów odszedł śp. płk Stanisław Tomaszkiewicz – Prezes Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dla środowiska Związku Oficerów Rezerwy RP był autorytetem moralnym. Rozwiązywał problemy i wprowadzał dobre obyczaje wynikające z tradycji Związku i kultu dla idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Był strażnikiem w obronie korzeni i tradycji Związku Oficerów Rezerwy RP z okresu II RP, tak bardzo związanych z biografią Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W ramach współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Pan Stanisław Tomaszkiewicz zrealizował osobiście, indywidualnie oraz zbiorowo kilka projektów edukacyjno-wychowawczych o zasięgu krajowym. Projekty te miały na celu edukację i wychowanie młodego pokolenia w kwestii patriotyczno-obronnych i obywatelskich postaw. Zawsze były ukierunkowane na umacnianie autorytetu Sił Zbrojnych RP w ocenie i opinii społeczeństwa.

Należy stwierdzić, że Związek Oficerów Rezerwy RP, dzięki autorytetowi prezesa Pana płk. Stanisława Tomaszkiewicza cieszy się uznaniem i szacunkiem w środowiskach lokalnych, co pozwala na wzrost szeregów Związku, a szczególnie przysparza mu sympatyków w szkołach na terenie całego kraju oraz uczelniach.

Śp. płk Stanisława Tomaszkiewicza – Prezesa Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pożegnali: żona, dzieci, wnuki, rodzina, przyjaciele, współpracownicy sąsiedzi i znajomi.

Żegna Ciebie bez mała cała Polska i Twoja ukochana Wielkopolska.

Składają Tobie Pułkowniku hołd i podziękowania za twą niezłomną służbę Rzeczypospolitej, przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Wojska Polskiego. Żegnają Cię przedstawiciele parlamentu różnych partii i ugrupowań w tym były Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

Żegnają Cię także przedstawiciele Wojewody i Marszałka Wielkopolski.

Są przedstawiciele administracji samorządowej Miasta Poznania i powiatu Poznańskiego. Są liczne Poczty Sztandarowe i delegacje Związków Kombatanckich, Stowarzyszeń, Organizacji i Szkół.

Jest Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i wielu wielu innych. Żegnają cię licznie przybyli oficerowie z całej Polski wraz z przedstawicielami Jasnogórskiego Korpusu Oficerskiego.

 

W ostatniej drodze towarzyszy Tobie drogi pułkowniku i oddaje ostatni pokłon Poczet Sztandarowy Związku Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego w historycznych mundurach 6 Pułku Piechoty Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Żegnaj Przyjacielu i wspaniały Człowieku, który szedłeś przez życie z rycerskim zawołaniem:

„BÓG, HONOR I OJCZYZNA”.


Wystąpienie Macieja Myczki w trakcie uroczystości pogrzebowej

śp. płk. Stanisława Tomaszkiewicza.

 

Czcigodna Rodzino, księże pułkowniku, oficerowie, żołnierze, przyjaciele, koledzy, znajomi, i uczestnicy uroczystości pogrzebowej płk Stanisława Tomaszkiewicza.

Święty Antoni z Padwy napisał:

„Nic pewniejszego od śmierci.

Nic bardziej niepewnego od jej godziny”.

 

Rozglądam się wokoło patrzę na twarze zgromadzonych i z radością konstatuję, że jesteśmy wśród przyjaciół. Przyszliśmy tu bowiem nie z nakazu administracyjnego, ale z potrzeby serca, aby pożegnać bliskiego nam przyjaciela. Mnie przypadł w udziale zaszczyt i honor pożegnania śp. Stanisława Tomaszkiewicza.

Chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak brakuje słów – żadne z nich nie wyrażą uznania za wspaniałe życie śp. Stanisława i żalu po Jego stracie. Stoję tutaj, ponieważ chcę w ten sposób oddać hołd Zmarłemu oraz czuję, że wszyscy powinniśmy poznać Jego dobroć i wielkoduszność.

 

Poznaliśmy się czternaście lat temu, gdy rozpoczynaliśmy wzajemną współpracę w Związku Oficerów. Kochający mąż, ojciec i dziadek, wspaniały przyjaciel i kolega. Życzliwy wszystkim ludziom, których napotkał na swej drodze. Taki był śp. Stanisław Tomaszkiewicz i od razu obdarzyłem Go ogromnym szacunkiem i zaufaniem.

Nigdy nie zapomnę chwili, gdy jeden z członków Związku potrzebował pomocy, a śp. Stanisław Tomaszkiewicz bez wahania pośpieszył mu z pomocą. Odtąd nie miałem wątpliwości, że spotkałem wyjątkowego człowieka.

Odpowiedzialny, sumienny, troskliwy, rzetelny i opiekuńczy – to tylko niektóre Jego cechy.

Do tej listy każdy z nas mógłby dodać wiele, bowiem wszyscy doświadczyliśmy Jego wielkiego serca.

To także prawy oficer i wielki patriota, zarówno tej dużej jak i tej małej, wielkopolskiej Ojczyzny.

Śp. płk Stanisław Tomaszkiewicz urodził się w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. Zaowocowało to podjęciem przez niego studiów w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem.

Był również absolwentem Uniwersytetu  Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W wojsku pełnił wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji.

Do rezerwy przeszedł w 1990 roku.

Służba wojskowa była dla śp. płk Stanisława Tomaszkiewicza nie tylko zawodem i obowiązkiem, była także wewnętrznym nakazem sumienia i nakazem serca. Ukochał tradycje żołnierskie Polaków, które poprzez wieki wiązały służbę wojskową z miłością Ojczyzny. Z tą ideą utożsamiał się i realizował ją w trakcie służby wojskowej i podczas przewodzenia naszej Oficerskiej Wspólnocie.

Wspaniały pedagog, nauczyciel dyplomowany, wychowawca i autor podręczników do przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa.  Uczył w renomowanych szkołach w Poznaniu.

Był wybitnym erudytą w dziedzinie pedagogiki, historii wojskowości oraz organizacji i zarządzania.

W środowiskach, w których pracował, podejmował szeroką działalność społeczną. Cieszył się zaufaniem m. in. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego. Ojca prof. dr hab. Eustachego Rakoczego – Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości i kapelana Związku Oficerów Rezerwy, Ambasadora RP w Berlinie, Wojewody i Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciel władz wojskowych.

W Zmarłym żegnamy niestrudzonego i bezinteresownego działacza na wielu polach jego niezwykłej aktywności społecznej.

Za swą wybitną służbę i pracę wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i resortowymi. Ostatnie odznaczenie Komandorię Medalu Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych otrzymał 14 czerwca 2020 roku, a więc 26 dni przed śmiercią.

Najcenniejszym wyróżnieniem śp. Stanisława Tomaszkiewicza będzie jednak życzliwa pamięć i serdeczna przyjaźń, którymi darzyliśmy zmarłego.

Kończąc chcę podkreślić to, jak wielką serdecznością i życzliwością darzył ludzi, których spotkał na swej drodze. Oddany całkowicie rodzinie i przyjaciołom.

W imieniu całej rodziny dziękuję za pomoc, wsparcie, modlitwę i liczne przybycie.

Nasza obecność tutaj jest wyrazem wielkiej wdzięczności śp. Stanisławowi Tomaszkiewiczowi za okazane serce i codzienną radość.

Miejmy w pamięci dobre chwile i piękne wspomnienia.

Śp. płk Stanisława Tomaszkiewicza – Prezesa Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego żegnają: żona, dzieci, wnuki, rodzina, przyjaciele, współpracownicy sąsiedzi i znajomi.

Żegna Ciebie bez mała cała Polska i Twoja ukochana Wielkopolska.

Składają Tobie Pułkowniku hołd i podziękowania za twą niezłomną służbę Rzeczypospolitej, przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Wojska Polskiego. Żegnają Cię przedstawiciele parlamentu różnych partii i ugrupowań w tym były Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

Żegnają Cię także przedstawiciele Wojewody i Marszałka Wielkopolski.

Są przedstawiciele administracji samorządowej Miasta Poznania i powiatu Poznańskiego. Są liczne Poczty Sztandarowe i delegacje Związków Kombatanckich, Stowarzyszeń, Organizacji i Szkół.

Jest Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i wielu wielu innych. Żegnają cię licznie przybyli oficerowie z całej Polski wraz z przedstawicielami Jasnogórskiego Korpusu Oficerskiego.

W ostatniej drodze towarzyszy Tobie drogi pułkowniku i oddaje ostatni pokłon Poczet Sztandarowy Związku Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego w historycznych mundurach 6 Pułku Piechoty Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Żegnaj Przyjacielu i wspaniały Człowieku, który szedłeś przez życie z rycerskim zawołaniem:

„Bóg, Honor i Ojczyzna”.


 

Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości

 

     Z naszych szeregów odszedł śp. płk Stanisław Tomaszkiewicz. Żegnamy go dzisiaj serdeczną modlitwą. Znaliśmy się od kilkunastu lat. Łączyła nas żołnierska prawdziwie przyjaźń. Nasza korespondencja  i rozmowy telefoniczne świadczyły o tym. On organizował i celebrował rocznicę 95 powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
W programie obchodów nie zabrakło Jasnej Góry. Był przecież Członkiem Jasnogórskiego Korpusu Wojska Polskiego. Przy dźwiękach sygnału WP składał on jubileuszowy meldunek Jasnogórskiej Hetmance. Pułkowniku – Przyjacielu. Dzisiaj już na Jasnej Górze Twoje miejsce jest puste. Niech Nasza Niebieska Hetmanka przyjmie Cię w szeregi Swoich Rycerzy. Modlimy się, abyś tam mógł oglądać Boże Oblicze. Dziękujemy Ci na ziemi za wierną służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Drogi Prezesie i Pułkowniku Kochany, Twoją Małżonkę, Rodzinę  i Towarzyszy Broni Bogarodzicy polecam i oddaję.

Pułkowniku Wierny i Wielki – Cześć Twojej Pamięci!

Trwający na modlitwie –

Eustachy Rakoczy

Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości

W intencji śp. Pułkownika będziemy się modlić w czasie Apelu Jasnogórskiego 17 sierpnia o godz 21.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.


Autor zdjęć: Rozalia Kaczmarek