Apel pamięci, złożenie wiązanek kwiatów przy pomnikach upamiętniających bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego, oddanie hołdu pamięci powstańcom na cmentarzach, w Godzinę „W”, wspólna modlitwa w intencji Ojczyzny. W taki oto sposób członkowie okręgu mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczcili 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczestniczyliśmy w obchodach organizowanych na terenie Legionowa, Jabłonny, Międzyborowa i Chotomowa. Powstańcy Warszawscy to także mieszkańcy podwarszawskich miejscowości, którzy walczyli i ginęli uczestnicząc w prowadzonych działaniach zbrojnych w miejscach w których dzisiaj żyjemy.

                                                                                                                           Cześć i Chwała Bohaterom