W dniu 21 lutego na zaproszenie Społeczności Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, Prezes Okręgu Maz. ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk w st. spocz. Józef Borecki uczestniczył w przedszkolnym przeglądzie Pieśni Patriotycznej. W przeglądzie brało udział osiem grup, które zaprezentowały po trzy piosenki. Przegląd odbył się w ramach organizowanych wydarzeń jubileuszowych 100 Lat Niepodległości Polski, które są organizowane na terenie gminy Jabłonna. Na zakończenie przeglądu płk Józef Borecki wręczył wykonawcom dyplomy uczestnictwa oraz przekazał od Zarządu Okręgu okolicznościowy album z dedykacją o tematyce wojskowej. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej uroczystej atmosferze. Miało ono charakter wielopokoleniowy.

« z 6 »