W dniu 15 lutego 2018 r w Muzeum Ordynariatu WP ks. prałat Józef Roman MAJ dokonał prezentacji swojej książki o płk Łukaszu Cieplińskim „Oficer słusznej sprawy”. Płk Łukasz Ciepliński – żołnierz niezłomny, został zamordowany 1 marca 1951 r. w więzieniu na Rakowieckiej, w którym przesiedział prawie trzy lata. Podczas spotkania z licznie zebraną grupą czytelników autor zaprezentował obszerną i ciekawie napisaną biografię płk Łukasza Cieplińskiego. Z napisanych do rodziny więziennych grypsów, przebija niezwykła świadomość człowieka całkowicie oddanego Bogu i ojczyźnie. W spotkaniu z autorem uczestniczyli przedstawiciele Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezes okręgu płk w st. spocz. Józef Borecki i kpt. w st. spocz. Marian Wasilewski z małżonką.

B.J.

« z 4 »