10 stycznia 2018 r. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – zorganizował konferencję naukową pt. “Józef Piłsudski a Wielkopolska”

Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni, że Marszałek zawsze cenił Wielkopolan za ich wysiłek i odwagę podczas Powstania Wielkopolskiego.

« z 5 »