Poznań, 30.09.2017 r.

Związek Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Zarząd Główny
ul. Kościuszki 92/98
61-716 Poznań

 

Szanowni Państwo

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 21 kwietnia 2017 r. zainaugurował budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu powołując Społeczny Komitet Budowy Pomnika (SKBP). Komitet jest organem społecznym, a członkostwo w nim jest kwestią otwartą dla środowisk, którym bliska jest idea Marszałka.

Marszałek Piłsudski jako wybitny mąż stanu jest bohaterem, który na pomnik w Poznaniu w pełni zasługuje, a Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który nosi Jego imię, występuje z inicjatywą budowy pomnika jednego z najwybitniejszych Polaków, jakim jest przywracany pamięci Marszałek Józef Piłsudski.

Komitet proponuje, aby budowę pomnika realizować pod hasłem „Wszyscy mieszkańcy Poznania i Wielkopolski budują Pomnik Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu”. W zakresie pozyskiwania środków finansowych występujemy do wszystkich podmiotów, organizacji i stowarzyszeń. Liczy się każda złotówka i udział każdego obywatela. Komitet został zarejestrowany i założył specjalne konto bankowe, na które mogą wpływać środki finansowe na budowę pomnika.

Nr konta: PKO BP SA 50 1020 4027 0000 1602 1421 9630

Jeśli Państwa zainteresuje idea budowy pomnika, informacji mogą udzielić: Andrzej Kurowski Sekretarz ZG i jednocześnie SKBP – sekretarz.zgzor@wp.pl oraz Mariusz Siebert Rzecznik prasowy Związku, kontakt: mariusz.siebert@gmail.com Związek prowadzi stronę internetową www.zorpoznan.pl.

Odsłonięcie pomnika powinno nastąpić we wrześniu 2021 roku w setną rocznicę powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Łącząc wyrazy szacunku zapraszamy Państwa do współpracy na rzecz budowy pomnika.

Rzecznik Związku
Mariusz Siebert