3 Piknik Lotniczo – Historyczny
dla uczczenia 73 rocznicy desantu
Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej
Gen. Stanisława Sosabowskiego w operacji „Market Garden”

Członkowie wolsztyńskiego koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech w dniu 30 września 2017 roku zorganizowali kolejny już wspólny Piknik Lotniczo – Historyczny. Na lotniskach w Przylepie i Kobylnicy odbyły się loty samolotem oraz skoki spadochronowe. W trakcie pikniku przedstawiono rys historyczny dotyczący powstania 1 SBS oraz podstawowe informacje z zakresu spadochroniarstwa. W pikniku udział wzięło dziewiętnaścioro członków ZOR RP i ZPS.

Z samolotu An-2 z wysokości 3000 m skakali: Beata Krajewska oraz Lech Prieff. Wszyscy uczestnicy Pikniku zaliczyli loty samolotem PZL 104 Wilga 2000. Druga część Pikniku to towarzyskie spotkanie przy ognisku.

Prezes Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech – Lech Prieff „w uznaniu zasług dla Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech, utrwalanie pamięci o żołnierzach – spadochroniarzach również uczestnikach powojennej konspiracji niepodległościowej walczących o wolność i niezależność Polski” wręczył Medale 60 lecia ZPS w Niemczech Beacie Krajewskiej i Maciejowi Myczce. Dzieci uczestniczące w pikniku otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale.

« z 17 »