W dniach 20 i 21 maja 2017 roku w Świętnie odbył się kolejny XXI Festiwal Piosenki Religijnej, którego organizatorem był Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świętnie, Jerzy Luftmann. W bogatym programie Festiwalu były między innymi: spotkania przy muzyce i modlitwie, koncert uczestników warsztatów muzycznych oraz koncert gości Festiwalu – Jana Pietrzaka i Góralskiej Hory.

Wśród gości byli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, wicekurator wielkopolski oraz przedstawiciele naszego Związku w osobach członków Zarządu: Cecylii Longier oraz Dyrektora i Prezesa Antoniego Fornalskiego, który w trakcie swego wystąpienia odczytał okolicznościowy adres do organizatorów, uczestników i artystów od płk Stanisława Tomaszkiewicza, Prezesa Zarządu Głównego ZPOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Związek był także honorowym patronem i sponsorem Festiwalu.

Maciej Myczka

« z 9 »