Uchwała Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

 

został powołany Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

w składzie:

Stanisław Tomaszkiewicz – przewodniczący

Piotr Dwornicki – zastępca przewodniczącego

Jędrzej Oksza – Płaczkowski – zastępca przewodniczącego

Andrzej Kurowski – sekretarz

Ryszard Truszkowski – skarbnik

Artur Kijas – członek

Tadeusz Wallas – członek

Andrzej Byrt – członek

Wiesław Światłowski – członek

Tadeusz Nowacki – członek

Maciej Myczka – członek

Leszek Bujak – członek

Roman Ratajczak – członek

Ryszard Woliński – członek

Mieczysław Chęciński – członek

Mariusz Siebert – członek

Komitet postanawia, że członkostwo w nim jest kwestia otwartą i oczekuje zgłoszeń ze środowisk, którym bliska jest idea Marszałka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał zgodę na zbieranie funduszy na budowę Pomnika w formie darowizn. Fundusze na budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacać do PKO Bank Polski SA

na konto 50 1020 4027 0000 1602 1421 9630

 

Prezes Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

« z 5 »