W dniu 4 marca Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu zorganizowało w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu I Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej poświęcone pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Forum podzielone było na trzy panele dyskusyjne.

  • Co dalej z pamięcią o Żołnierzach Wyklętych?
  • Rekonstrukcje historyczne, rajdy, filmy, komiksy…
  • Sukcesy i porażki. Jak skutecznie edukować i upamiętniać?

W Forum udział wzięli między innymi: prof. Jan Żaryn, Arkadiusz Gołębiewski, Robert Kustro, dr Agnieszka Łuczak, dr Tomasz Łabuszewski, Anna Gruszecka i dr Rafał Reczek. W trzecim panelu dyskusyjnym udział wzięli: dr Dariusz Kucharski, dr Jacek Kubiak, dr Małgorzata Kołodziejczak, Janusz Waliszewski i Maciej Myczka – wiceprezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wolsztyńskie Koło ZOR reprezentowali także: Artur Łoziński i Maciej Nowak.

« z 5 »