W dniu 10 listopada 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Bolechowie-Osiedlu byli uczestnikami niecodziennej lekcji historii. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości zagościli w szkole świadkowie polskiej drogi do wolności w XX w., członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: gen. brygady w stanie spoczynku Jan Podhorski oraz major w stanie spoczynku Marian Osada.

Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie Zespołu Szkół oraz gimnazjaliści z Czerwonaka wysłuchali z dużym zainteresowaniem wspomnień oficerów dotyczących ich przeżyć z okresu II wojny światowej oraz pierwszych lat rzeczywistości PRL-u. Obaj oficerowie w sposób szczególny odnieśli się do modelu wychowania obowiązującego w II RP, który zasadniczo wpłynął na ukształtowanie ich osobowości oraz na przyjętą przez nich patriotyczną postawę w służbie dla dobra ojczyzny. Po prelekcji uczniowie mieli okazję zadać liczne pytania weteranom. Moderatorem panelu dyskusyjnego był Mariusz Siebert- prezes Koła nr 5 ZOR RP im. gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Poznaniu. Swoją refleksją na temat sensu walki o niepodległość, szczególnie w okresie konspiracji antykomunistycznej podzielił się również I Zastępca Wójta Gminy Czerwonak Waldemar Flugel. Spotkanie urozmaicone zostało krótką częścią artystyczną. Zgromadzeni wysłuchali utworów muzycznych nawiązujących do wydarzeń z powstania wielkopolskiego oraz obejrzeli prezentację multimedialną „Drogi do wolności”. Z kolei swoje umiejętności wokalne w utworze „Dziewczyna z granatem” zaprezentowała uczennica Zespołu Szkół, tegoroczna uczestniczka Powiatowego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Maria Cieślak. Historyczna wizyta oficerów uwieczniona została złożeniem przez nich pamiątkowych wpisów do kroniki szkolnej. Na ręce dyrektora szkoły Marzeny Zmyśnej goście ofiarowali swoje wspomnienia: gen. Jan Podhorski płytę „Wspomnienia Żołnierza Wyklętego”, a major Marian Osada książkę „Moje miasto harcerstwo młodość”. Z kolei uczniowie w dowód wdzięczności za osobistą lekcję historii, w której mogli uczestniczyć, uhonorowali zacnych gości bukietami białoczerwonych róż oraz okolicznościowymi podziękowaniami.

Spotkanie z weteranami wojennymi było dla młodzieży żywą lekcją historii i wyjątkową okazją, by uczyć się przeszłości nie z książek, lecz z relacji bezpośrednich uczestników minionych zdarzeń. Była to również swoista lekcja patriotyzmu dla młodego pokolenia, zgodnie z przesłaniem Marszałka Józefa Piłsudskiego, że „naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie-Osiedlu

Marzena Zmyśna

« z 13 »