W ostatniej dekadzie listopada każdego roku, w naszym kraju obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa. Również i w tym roku na Pomorzu Gdańskim z tej okazji, uroczyście dziękowano ludziom dobrej woli, jakimi są honorowi dawcy krwi, a których w naszym Związku nie brakuje. W wielu Klubach Honorowego Krwiodawstwa PCK odbywały się wieczornice, spotkania i zebrania, w czasie których w większości organizatorami byli nasi członkowie, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni.

Za aktywną działalność społeczną, humanitarną i charytatywną dużo naszych kolegów zostało uhonorowanych, a są to, m. in: Kol. Kol. Andrzej Blok, Tomasz Błaszczuk, Karol Ponshke, Marek Olczykowski, Marcin Sikora, Marek Słowiński, Leszek Stachowiak czy piszący ten tekst.

Należy nadmienić że, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Pomorzu, przed siedmiu laty, został powołany z inicjatywy i na bazie działaczy PCK i gdyńskich krwiodawców.

Opracowanie
Ryszard Woliński

Zdjęcia
Paweł Wirkowski
Krzysztof Miłosz
Łukasz Sikora

MłodaGdynia.pl

« z 19 »