W październiku 2021 roku na terenie 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Mrzeżynie odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu 10. rocznicy sformowania jednostki. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele parlamentu, byli dowódcy 78. pr OP i 36. dr OP, władze powiatu gryfickiego, gmin, szkół oraz służb mundurowych. Dowódca dywizjonu ppłk Andrzej Kaczmarzyk złożył meldunek dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej panu gen. bryg. Kazimierzowi Dyńskiemu, który dokonał przeglądu pododdziałów. Na zaproszenie dowódcy 36. dr OP w apelu uczestniczyła delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z prezesem okręgu płk rez. Józefem Boreckim. Dowódca dywizjonu ppłk Andrzej Kaczmarzyk został odznaczony przez Zarząd Krajowy ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów RP.

B.J