Kapituła  Nagrody Honorowej Dobosz Powstania Wielkopolskiego ogłosiła tegorocznych laureatów. Wśród nich znalazł się kol. Adam Gajda członek naszego Związku Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego z koła w Wolsztynie oraz Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie.

Rodzinne korzenie laureata wywodzą się z Wolsztyna. Wieloletni rekonstruktor, uczestnik oraz współorganizator spotkań, pokazów i inscenizacji kultywujących historię naszego kraju, a szczególnie Powstania Wielkopolskiego. Swymi działaniami upowszechnia historyczne dokonania Powstańców Wielkopolskich w dziejach naszej Ojczyzny. Swoją działalność w zakresie propagowania idei Powstania Wielkopolskiego i krzewienia wiedzy o nim rozpoczął w 1985 roku. W 2004 był współorganizatorem Grupy Rekonstrukcyjnej „Powstanie Wielkopolskie”, a następnie Stowarzyszenia „3 Bastion Grolman”, którego był wieloletnim wiceprezesem. Jest pomysłodawcą i realizatorem żywych lekcji historii na terenie całej Wielkopolski. Inicjator tablicy pamiątkowej poświęconej płk Arnoldowi Szylingowi na Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Współorganizator projektu pt: „Wielkopolski Pociąg do Niepodległości” oraz pokazów „Barwa i Broń Żołnierzy Niepodległości”.

Oficer prasowy „Marszy Katyńskich” w Wolsztynie.

Aktywny i niestrudzony opiekun miejsc pamięci narodowej.