9 września 2020 roku w Wolsztynie powitano kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wśród witających byli przedstawiciele administracji samorządowej miasta i gminy na czele z burmistrzem Wojciechem Lisem. Nie zabrakło także członków naszego Związku, którzy jednocześnie należą do Jasnogórskiego Korpusu Oficerów Wojska Polskiego. Uroczystemu i procesyjnemu wniesieniu Obrazu towarzyszyła asysta pocztu sztandarowego ZG ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup Damian Bryl. Członkowie ZOR z koła w Wolsztynie uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim.