Na zaproszenie   organizatorów obchodów 75. rocznicy Obławy Augustowskiej delegacja członków Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego w dniach 18 i 19 lipca 2020 roku uczestniczyła w obchodach rocznicowych Obławy Augustowskiej. Była to największa sowiecka zbrodnia dokonana na  592 Polakach po zakończeniu II wojny światowej.  W dniu 18 lipca o godz. 19.00 uczestniczyliśmy w wieczornicy  – koncercie poświęconym  Ofiarom Obławy Augustowskiej. W niedzielę 19 lipca obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Anny w Gibach, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp pomocniczy Adrian Galbas  z diecezji ełckiej. Następnie zgromadzeni przemaszerowali pod Krzyż-pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach, gdzie oddali hołd zamordowanym. Patronat narodowy nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda, a patronat honorowy Premier rządu RP Mateusz Morawiecki.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rządowych RP, parlamentu, IPN, służb mundurowych, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Giby. Podczas okolicznościowych przemówień, wystąpił również wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego mjr rez. Marian Wasilewski. Delegacja Zarządu Okręgu złożyła wiązankę pod pomnikiem ofiar Obławy Augustowskiej. Zarząd Związku Okręgu podczas uroczystości reprezentowali: płk rez. Józef Borecki, ppłk rez. Zbigniew Kotarski, mjr rez. Marian Wasilewski, st. chor. szt. Henryk Morański, st. chor. Szt. Mirosław Wójcik, st. chor. rez. Tadeusz Ścięgosz, druh Zbigniew Frydrychowicz.

                                                                                                                      J.B