W dniu 13 kwietnia 2019 roku o godz. 21.00 na Jasnej Górze Zwycięstwa w Sanktuarium Narodu, gdzie pokolenia uczyły się Polski: Stańmy do Apelu!

W tym dniu O. Prof. Eustachy Rakoczy ZP Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości poprowadzi Apel Jasnogórski, na którym będziemy się modlić za Związek z okazji 98 rocznicy jego powstania oraz w intencji Ojczyzny.

Serdecznie zapraszam do licznego udziału członków Związku i sympatyków.

 

     Prezes Zarządu Krajowego
 Związku Oficerów Rezerwy RP
im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego
 płk Stanisław Tomaszkiewicz.