W ramach obchodów święta Wojska Polskiego organizowanego pod patronatem Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim została otwarta wystawa „ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ JABŁONOWIACY W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH NA ZACHODZIE W II WOJNIE ŚWIATOWEJ”. Wystawę przygotował członek Związku Kol. ppor. Kazimierz Janicki przy wsparciu pracowników Centrum Kultury i Sportu. Na fotografiach i dokumentach oraz we wspomnieniach można zobaczyć Franciszka Dubanowskiego, p.por. Konrada Dunajskiego, sierż. Feliksa Grabowskiego, st. strzel. Witolda Grabowskiego, Zygmunta Grabowskiego, st. szer. Józefa Empla, Józefa Jaskulskiego, bosmana Stefana Karnowskiego, Mieczysława Kaszubowskiego, st. sier. Aleksandra Kochalskiego, Franciszka Konickiego, Tadeusza Konickiego, Henryka Kuhn, Alberta Malinowskiego, st. strzel. Augustyna Matuła, st. strzel. Henryka Prajs, Konrada Poradę, Edmunda Przystalskiego, Kazimierza Przystalskiego, Antoniego Stefańskiego, Piotra Sikorskiego, płk. Romanowi Szymańskiemu, kaprala Franciszka Śliwkę, mj. Jana Śmigielskiego, Bogusława Talkowskiego, st. strzelca Włodzimierza Wacławskiego oraz Franciszka Wiśniewskiego. Wprowadzenia do wystawy dokonał kol. Janicki i prezes zarządu okręgu kol. płk E.Michał Andrzejewski, który zwrócił uwagę na ocalanie w pamięci bohaterów tamtego dramatycznego okresu II wojny światowej. Podczas uroczystości dwaj mieszkańcy Jabłonowa Pomorskiego – Pan Kazimierz Przystalski oraz Pan Kazimierz Janicki zostali odznaczeni srebrnym medalem „za zasługi Związku Oficerów Rezerwy PR im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Medale, w imieniu prezesa ZG Związku płk St. Tomaszkiewicza, wręczył płk Eugeniusz Michał Andrzejewski – prezes Zarządu Okręgu Kujawsko – Pomorskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski.

Wystawę można oglądać do 9 września 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu.

Tekst i foto: EMA

« z 9 »