1 września 2018 r. o godz. 10.00 z okazji przypadającej 79. rocznicy wybuchu Drugiej Wojny Światowej odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym w Berlinie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz politycznych i samorządowych Berlina, Korpusu Dyplomatycznego, Korpusu Konsularnego oraz Dowództwa Garnizonu Berlin, Federalnego Ministerstwa Obrony i Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego, a także Polonii i środowisk kombatanckich oraz przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegacji ZOR RP przewodniczył płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz. W skład delegacji wchodzili również: płk rez. Wiesław Dziepak – wiceprzewodniczący oraz kpt. rez. Marek Jasiński. Oddział ZOR RP w Berlinie reprezentowali: por. Lech Prieff oraz chor. Jerzy Wróblewski. Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wystawił poczet sztandarowy, który wystąpił w historycznych mundurach oficerów II RP 6 Pułku Piechoty Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Wilna. W skład pocztu wchodzili: Maciej Myczka – dowódca Pocztu, Krzysztof Dobrowolski – chorąży pocztu oraz Zbigniew Heliński – asysta pocztu. Asystę pocztu stanowiły również: Agnieszka Tomiak – w historycznym mundurze 301 Dywizjonu Bombowego oraz Klaudia Tomiak – w mundurze bosmanmata ORP Piorun.

Członkowie ZOR RP zapalili również znicze na grobach poległych polskich żołnierzy, którzy spoczywają na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym.

Po zakończeniu uroczystości polska delegacja zaproszona została do Ambasady RP w Berlinie.

« z 23 »