19 marca 2018 r. w Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu odbyła się uroczystość poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu na którą licznie przybyła młodzież z Poznania i Pleszewa, przedstawiciele instytucji centralnych i Wielkopolski. Wykład okolicznościowy o Marszałku Józefie Piłsudskim wygłosił, przewodniczący Głównej Komisji Historycznej Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pan prof. zw. dr hab. Artur Kijas. Uroczystość prowadził dyr. Biura LOK w Poznaniu, Pan ppłk mgr Bogdan Mrowiec.

Foto – Kazimierz Seredyński

« z 8 »