23 lutego 2018 r. na Poznańskiej Cytadeli odbyła się uroczystość 73 rocznicy wyzwolenia Poznania.

Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w towarzystwie nauczycieli i uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56, złożył kwiaty przed pomnikami poległych żołnierzy Armii Radzieckiej, Cytadelowców i Wojsk Alianckich.

Zdjęcia: K. Seredyński