W dniu 9 listopada w Chotomowie odbyła się uroczystość przekazania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego, w których uczestniczyli Członkowie Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Okręg Mazowiecki . Podczas mszy świętej, którą celebrował ks. biskup Marek Solarczyk, został poświęcony sztandar i przekazany przez Wójta Gminy Jabłonna na ręce dyrektor szkoły, Pani Katarzyny Tąporowskiej, która wręczyła go pocztowi sztandarowemu. Po uroczystej mszy świętej, zebrani przeszli do budynku szkoły gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona dawnej nauczycielce Pani Genowefy Pustelnik. Na Sali gimnastycznej oprócz podziękowań i przemówień odbyła się cześć artystyczna i ślubowanie uczniów. Wspaniały spektakl przedstawiony przez uczniów przedstawiał drogę Polski do Niepodległości a zebrani nagrodzili młodych artystów brawami. Na zakończenie spotkania ustawiono się do wspólnego zdjęcia, a Goście otrzymali symboliczne upominki wykonane przez uczniów szkoły.

« z 16 »