Dnia 1 września 2017 roku odbyły się Uroczystości Uczczenia Ofiar 78. Rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele św. Józefa przy ul. Działowej w Poznaniu. Następnie kolejna część obchodów odbyła się pod Pomnikiem Armii Poznań, gdzie okoliczne przemówienie wygłosił Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman. Wzięły w nich udział władze samorządowe, kombatanci, rodziny ofiar, harcerze, a także przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Na uroczystościach nie zabrakło członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego – Okręg Wielkopolski. W skład delegacji weszli: Roman Ratajczak, Marian Osada, Mariusz Siebert, Ryszard Truszkowski, Bogdan Stachowiak, Wojciech Lange, Zenon Sternik, Aleksander Piasny i Józef Wysoczański. Odczytany został również apel pamięci. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów.

Tekst i foto: Wojciech Lange

« z 15 »