Aktywnie uczestniczyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego w obchodach 91 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni oraz uroczystościach Zaślubin Polski z Morzem:

5 lutego br. w Eucharystii wdzięczności za Boże Błogosławieństwo dla Miasta i jego Mieszkańców oraz w spotkaniu integracyjnym na zaproszenie ks. prał. Edmunda Skalskiego.

10 lutego br. w uroczystościach pod pomnikiem Ludzi Morza, wernisażu poświęconemu gen. Józefowi Hallerowi, we wspólnym zdjęciu mieszkańców Gdyni oraz uroczystościach w Pucku – Rocznicą Zaślubin Polski z Morzem. Wieczorem natomiast w uroczystej Sesji Rady Miasta Gdyni, gdzie m.in. zostały wręczone medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego “Za Wybitne Zasługi dla Gdyni”.

Uroczystości zakończyły się spotkaniem integracyjnym w Teatrze Miejskim.

Opracowanie
Ryszard Woliński

Zdjęcia
Zbigniew Kosierkiewicz
Cezary Spigarski

« z 12 »