Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ich rodziny, 26 stycznia 2017 r. udali się do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. W czasie Apelu Jasnogórskiego w imieniu całej oficerskiej Wspólnoty z kraju i zagranicy, prezes Zarządu Głównego złożył przed Obrazem Hetmanki Wojska Polskiego piękny ryngraf jako wotum wdzięczności w związku z 95.rocznicą powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tej podniosłej uroczystości wzięli udział: arcyb. Depo, O. Eustachy Rakoczy, generałowie, księża i pielgrzymi.

Apel Jasnogórski w 95 rocznicę

Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Jasnogórska Bogurodzico,

Jasnogórska Hetmanko!

Królowo Rzeczypospolitej,

Hetmanko Wojska Polskiego!

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, staje dziś przed Tobą i składa meldunek z 95.rocznicy powstania naszej oficerskiej Wspólnoty.

Realizując zadania wynikające z dewizy: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, byliśmy i jesteśmy dumni i wdzięczni za wszelką duchową pomoc i wsparcie Hetmanki Wojska Polskiego.

Dziś, będąc tu przed Tobą przynosimy dar naszego 95 – lecia w służbie dla Kościoła Powszechnego, Rzeczypospolitej Polskiej i naszego Związku. Stojąc przed Tobą mamy świadomość dobrze spełnionej powinności wobec Boga i Ojczyzny.

W naszym oddaniu w modlitwie, przed Twoim Jasnogórskim Tronem, rośnie nasza wiara w Boga i pogłębia się nasza miłość, wzrasta energia by godnie wypełnić ogrom zadań i móc złożyć Ci ponownie raport z naszej działalności w 100.rocznicę powstania Związku.

Zwracamy się do Ciebie z prośbą, aby poległych naszych bohaterów na wszystkich polach bitew I i II wojny światowej, w Katyniu i innych miejscach kaźni oraz zmarłych towarzyszy broni i ich rodzin wprowadzić do wieczności w Niebieskim Garnizonie.

Ogarnij dzisiaj swoją opieką wszystkich naszych chorych i cierpiących kolegów. Niech Twoja miłość będzie dla nich najwyższym dobrem.

Królowo Polski !

Daj nam siłę, abyśmy do końca swoich dni pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie.

Jasnogórska Bogurodzico !

Przyjmij to nasze wołanie:

Oto jesteśmy przy Tobie a nasze żołnierskie czuwanie trwa. Amen

 

Częstochowa – Jasna Góra – 26 stycznia 2017 r.