Niezwykle aktywnie uczestniczyli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, w trójmiejskich obchodach Niepodległej AD. 2016,

i tak:

  • 10 listopada w Gdańsku, w Mszy Świętej za Ojczyznę i poświęceniu oraz wręczeniu sztandaru Oddziałowi Gdańskiemu Związku Piłsudczyków RP w Kościele Garnizonowym i pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz w ceremonii nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Sali Konferencyjnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nieco później, w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, w uroczystościach patriotycznych z okazji 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Natomiast wieczorem w gdyńskim capstrzyku Niepodległościowym.

  • 11 listopada w godzinach porannych w Mszy Świętej w Kościele pw. Świętego Andrzeja Boboli na gdyńskim Obłużu i w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP pod Pomnikiem “Pamięci Rozstrzelanych Harcerzy”, oraz w Mszy Świętej w Kościele NMP KP w Gdyni, a w samo południe w bardzo barwnej Gdyńskiej Wielopokoleniowej Paradzie Niepodległości i pod Pomnikiem Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, a także w miejscowości Zdrada pow. Puck, pod Pomnikiem Wybitnego Patrioty Kaszubskiego Antoniego Abrahama.

We wszystkich uroczystościach w dowód pamięci i wdzięczności złożono kwiaty lub zapalono znicze.

Prezes Okręgu
Ryszard Woliński

tekst:
Ryszard Woliński

Zdjęcia:
Maria Rajtar
Marek Gil / MłodaGdynia.pl
Cezary Spigarski

« z 22 »