Tradycyjnie każdego roku w ostatnią niedzielę września społeczeństwo Zakroczymia i okolic spotyka się na uroczystości związanej z rocznicą obrony Zakroczymia. Uroczystości tradycyjnie rozpoczynają się mszą św. w klasztorze ojców Kapucynów w asyście pocztów sztandarowych, kompanii honorowej wojska polskiego i licznie zebranych mieszkańców. Od lat corocznie w obchodach uczestniczy delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegację Okręgu stanowili: 101 letni mjr w st. spocz. Stanisław Sierawski, obrońca Modlina z 1939 r, płk rez. Józef Borecki, płk Zbigniew Ruszniak, ppłk rez. Zbigniew Kotarski, st. sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz, kol. Krystyna Ostrowska oraz rtm. Maciej Kostrzewski który prowadził uroczystość. Po uroczystej mszy św. i odsłonięciu tablicy pamiątkowej na murach klasztoru udano się na miejscowy cmentarz gdzie odczytano apel pamięci, a poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów na mogile poległych. Kompania honorowa, którą wystawił 2. Mazowiecki pułk saperów z Kazunia oddała salwę honorową.

J.B