INFORMACJA

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dla uczczenia 70 rocznicy Powstania Warszawskiego organizuje konkurs historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Stołecznego Warszawy  i  Województwa Mazowieckiego.

Temat: „70.rocznica Powstania Warszawskiego”.

Konkurs odbędzie się od 17 lutego do 13 czerwca 2014 r.

 

Organizator konkursu w celu pogłębienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o bohaterach Powstania Warszawskiego, czynie zbrojnym Armii Krajowej, wsparciu ludności cywilnej dla sił powstańczych, proponuje uczestnikom konkursu wybór treści oraz formy według własnego uznania.

Szkoły dokonują zgłoszeń o uczestnictwie w konkursie do prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP, Pana płk. mgr. Józefa Boreckiego tel. 600 044 487, do dnia 28 marca 2014 r. na adres:

Zarząd Okręgu Mazowieckiego

Związku Oficerów Rezerwy RP

 1. Partyzantów 27

05-123 Chotomów

Wymogi formalne nadesłanych prac konkursowych:

 1. Strona pierwsza – tytuł i autorzy prac
 2. Strona druga – adres szkoły, telefon, nazwisko i imię dyrektora szkoły oraz nauczycieli opiekunów prac konkursowych
 3. Strony dalsze według własnego uznania.

Uwaga

Pierwsza i druga strona pracy winna być w formie wydruku komputerowego.

 

Wykonane prace konkursowe należy przesłać do dnia

13 czerwca 2014 r. na adres:

Zarząd Okręgu Mazowieckiego

Związku Oficerów Rezerwy RP

 1. Partyzantów 27

05-123 Chotomów

Prace konkursowe ocenia Główna Komisja Historyczna Związku Oficerów Rezerwy RP pod przewodnictwem por. prof. zw. dr. hab. Artura Kijasa.

Organizator konkursu proponuje nagrody w formie pucharów i dyplomów dla najlepszych :

3 szkół podstawowych

3 szkół gimnazjalnych

3 szkół ponadgimnazjalnych.

Fundatorzy nagród:

 • Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Prezydent Miasta Warszawy
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK
 • Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
 • Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich
 • Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Finał konkursu odbędzie się w Warszawie w Muzeum Powstania Warszawskiego 31 lipca 2014 r.

 

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

Kategorie: Konkursy