Dzień Wszystkich Świętych jest czasem do zadumy, przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalać dla potomnych. To wyraz oddania czci i szacunku zmarłym.

W tym dniu większość Polaków wspomina swoich bliskich. Jednakże musimy także pamiętać o tych, którzy za nas walczyli, wychowywali i często byli wzorem.

Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego, kultywuje tradycje i jest wierny słowom, iż “człowiek żyje tak długo, jak długo pielęgnujemy pamięć o nim”.

Oto nasi koledzy – członkowie którzy odeszli od nas. Wspomnijmy ich:

  • Kol. kmdr Edward Toczek
  • Kol. kpr. Józef Januszko
  • Kol. płk. Witold Borkowski
  • Kol. kpt. Władysław Kostecki.

Prezes Okręgu
Ryszard Woliński