W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W posiedzeniu oprócz członków Zarządu, uczestniczyli zaproszeni goście. Tematem posiedzenia była – zasadna zdaniem oficerów – idea powołania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.

Po otwarciu posiedzenia przez Prezesa ZG płka w st. spocz. mgra Stanisława Tomaszkiewicza, referat wprowadzający pt. „Marszałek Józef Piłsudski a Wielkopolska” wygłosił prof. zw. dr hab. Artur Kijas. Wokół treści merytorycznych wygłoszonego z pasją referatu odbyła się dyskusja, która uwidoczniła społeczną i zasadną aprobatę budowy tego Pomnika w Poznaniu.

Komisja uchwał tego posiedzenia (Eugeniusz Michał Andrzejewski, Tadeusz Nowacki, Bogdan Stachowiak) zaproponowała Zarządowi Głównemu Związku stosowną uchwałę, którą przyjęto jednomyślnie.

Cytat z uchwały: (…) ZG ZOR RP postanawia:

  1. powołać Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu,
  2. określić do 31.12.2017 roku źródła finansowania Pomnika,
  3. zobowiązać Prezydium Zarządu Głównego do współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Wojewodą Wielkopolskim, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, wszystkimi starostami, prezydentami, burmistrzami i wójtami Wielkopolski,
  4. czynności związane z budową Pomnika realizować pod hasłem „Wszyscy mieszkańcy Poznania i Wielkopolski budują Pomnik Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu”,
  5. zaproponować przedstawicielom biznesu, kultury i nauki, organizacjom pozarządowym materialne i moralne wsparcie idei budowy Pomnika,
  6. zainteresować realizacją naszego projektu wszystkie środki komunikacji i przekazu,
  7. założyć specjalne konto bankowe, na które mogą wpływać środki finansowe wyłącznie na budowę Pomnika,
  8. Społeczny Komitet Budowy Pomnika dwa razy w roku (II i IV kwartał) złoży sprawozdanie Zarządowi Głównemu Związku z realizacji projektu budowy Pomnika,
  9. odsłonięcie Pomnika powinno nastąpić we wrześniu 2021 roku w setną rocznicę powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie Zarząd Główny powołał Społeczny Komitet Budowy Pomnika, w skład którego weszli m.in. Stanisław Tomaszkiewicz, Artur Kijas, Tadeusz Wallas, Tadeusz Nowacki, Andrzej Byrt, Andrzej Kurowski, Mariusz Siebert, Wiesław Światłowski, Piotr Dwornicki, Jędrzej Oksza-Płaczkowski, Roman Ratajczak, Ryszard Truszkowski, Ryszard Woliński, Mieczysław Chęciński.

W podsumowaniu posiedzenia uwypuklono problematykę łączenia idei budowy Pomnika ze zbliżającymi się jubileuszami 100-lecia odrodzenia państwa polskiego i 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Faktem jest, że oficerowie Związku uznają za słuszną ideę budowy Pomnika i że podejmuje się tę decyzję w roku 150 rocznicy urodzin Marszałka.

Informację, z posiedzenia ZG, sporządził i zaprezentował foto (były rzecznik prasowy ZG) płk w st. spocz. Eugeniusz Michał Andrzejewski

« z 4 »