Uchwała Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

 

został powołany Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

w składzie:

Stanisław Tomaszkiewicz – przewodniczący

Piotr Dwornicki – zastępca przewodniczącego

Jędrzej Oksza – Płaczkowski – zastępca przewodniczącego

Andrzej Kurowski – sekretarz

Ryszard Truszkowski – skarbnik

Artur Kijas – członek

Tadeusz Wallas – członek

Andrzej Byrt – członek

Wiesław Światłowski – członek

Tadeusz Nowacki – członek

Maciej Myczka – członek

Leszek Bujak – członek

Roman Ratajczak – członek

Ryszard Woliński – członek

Mieczysław Chęciński – członek

Mariusz Siebert – członek

Komitet postanawia, że członkostwo w nim jest kwestia otwartą i oczekuje zgłoszeń ze środowisk, którym bliska jest idea Marszałka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał zgodę na zbieranie funduszy na budowę Pomnika w formie darowizn. Fundusze na budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacać do PKO Bank Polski SA

na konto 50 1020 4027 0000 1602 1421 9630

Prezes Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz


BUDUJEMY POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W POZNANIU

Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa, Naczelny Wódz w wojnie polsko-bolszewickiej, pierwszy Marszałek Polski, dwukrotny premier Rzeczypospolitej – w końcówce lat dwudziestych XX wieku to postać wyjątkowa w ponadtysiącletnich dziejach Polski. Jego powrót z Magdeburga do Warszawy w listopadzie 1918 roku umożliwił po latach niewoli odbudowę niepodległego bytu państwowego. Znany malarz i krytyk sztuki Stanisław Witkiewicz (1851-1915) w listach do siostry pisał: „Historia Jego życia jest jedną z najszczytniejszych i najbardziej polskich”. Mimo dużych zasług, jakie Marszałek Piłsudski miał dla Polski, wielokrotnie pomniejszano bądź też pomijano Jego osiągnięcia. Tak było w okresie międzywojnia, kiedy to, zwłaszcza w Wielkopolsce, za sprawą Narodowej Demokracji uszczuplano Jego rolę w okresie Powstania Wielkopolskiego. W latach II wojny światowej okupant niemiecki zniweczył wiele pamiątek – tablic i pomników podkreślających zasługi Piłsudskiego w dziele odbudowy zniszczonego przez zaborców państwa. Niechlubnym okresem były także lata Polski Ludowej, kiedy to nazwisko Marszałka zniknęło z książek i podręczników szkolnych. Dopiero transformacja ustrojowa po 1989 roku spowodowała przywracanie Jego nazwiska polskiej historii. W większych miastach pojawiły się pomniki Marszałka. O Piłsudskiego upomniało się Wojsko Polskie, które zawsze stanowiło przedmiot Jego szczególnych starań i trosk. Do dzisiaj pomnika takiego brak jednak w Poznaniu, ważnym centrum życia społecznego i kulturalnego zachodniej Polski. Tu i ówdzie spotykamy się ponadto z krzywdzącymi opiniami, że Piłsudski dość obojętnie traktował poznaniaków i Wielkopolan, nie interesował się tą niezwykle ważną dzielnicą Polski. Czas z tym skończyć, tym bardziej że w 2008 roku ukazało się niezwykle cenne i obiektywne opracowanie prof. Zbigniewa Dworeckiego Poznańskie i Piłsudski, w którym autor zrewidował wiele dalekich od obiektywizmu sądów, w dalszym ciągu pokutujących i bezmyślnie powielanych. Tymczasem w wypowiedziach Marszałka Piłsudskiego utrwalonych w opublikowanych po Jego śmierci Pismach można odnaleźć podziw dla wielkiego wysiłku cywilizacyjnego i wojskowego Wielkopolan z tego okresu, kiedy ważyły się losy Polski. W czasie swojej wizyty w Poznaniu 26 października 1919 roku w odpowiedzi na toast ministra byłej dzielnicy pruskiej Władysława Seydy zaznaczył: „Wy, Wielkopolanie, rzuceni zostaliście do walki, którą wam wróg nieubłagany wypowiedział w tej dziedzinie, w której Polska zawsze najsłabszą była […]. W tej dziedzinie macie za sobą dorobek niewoli tak wspaniały, że Polska cała przed wami się korzy. Z dorobkiem tym wchodzicie do wolnej i niepodległej Polski”. W kwietniu 1921 roku, kiedy ponownie przybył do Poznania, aby złożyć hołd bohaterstwu Armii Wielkopolskiej, w Bazarze w trakcie przyjęcia wydanego na cześć 15 Pułku Ułanów, nawiązując do jego sławy wojennej, zaznaczył: „Tam, gdzie byliście, byliście doskonali”.

Mimo że nie odwzajemniano wielu pochlebnych wypowiedzi Piłsudskiego pod adresem Wielkopolan, w dorobku Marszałka trudno szukać opinii im nieprzychylnych. Trudno, gdyż ich po prostu nie ma.

Marszałek Piłsudski jako wybitny mąż stanu jest jednym z tych bohaterów, który na pomnik w Poznaniu w pełni zasługuje. Dobrze się stało, że Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który nosi Jego imię, występuje z inicjatywą budowy pomnika jednego z najwybitniejszych Polaków, jakim jest przywracany pamięci Marszałek Józef Piłsudski.

Prof. zw. dr hab. Artur Kijas
Członek Zarządu Głównego

« z 7 »