W 105 rocznicę wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego na Jasnej Górze jak co roku odbył się uroczysty Apel Jasnogórski, który prowadzili: O. Dr Eustachy Rakoczy -Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości, Honorowy Kapelan Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz O. Dr Nikodem Kilnar. Modlono się w intencji Powstańców Wielkopolskich i ich rodzin. Uroczysty raport złożył gen. Józef Dowbor Muśnicki w tej roli Maciej Myczka.
Raport:
Królowo Korony Polskiej.
Strażniczko naszej Niepodległości,
po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim razem z prymasem Polski, nominatem kardynałem Edmundem Dalborem, pieszo z tutejszego dworca kolejowego, jako pielgrzymi podążaliśmy przed Twój Jasnogórski Tron.
Dzisiaj po stu pięciu latach dziękujemy Ci za Niepodległą Ojczyznę. Dziękujemy, że byłaś z nami na naszych powstańczych sztandarach  w Poznaniu, Gnieźnie, Chodzieży na budzyńskim Okręgliku i w Wolsztynie.
Kiedy dzisiaj obchodzimy Narodowe Święto Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 105. rocznicę jego wybuchu głośno wołamy:
tu zawsze byliśmy wolni.
Nie ma Polski bez Jasnej Góry.
Królowo Polski, Królestwa swego strzeż.
My Powstańcy Wielkopolscy – byliśmy i jesteśmy przy Tobie!