3 września w Międzyborowie członkowie okręgu mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęto uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie. Przybyłych na uroczystość zaproszonych gości i mieszkańców przywitał Pan ppłk w st. spocz. Marian Wasilewski, zastępca prezesa okręgu mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego, główny organizator uroczystości. Podczas uroczystej mszy św. odczytane zostały listy skierowane do uczestników.
Listy nadesłali: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, dyr. Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Łodzi Mateusz Kotecki, Komendant Szkoły Podoficerskiej SONDA z Zegrza. Po uroczystej mszy św. zebrani przenieśli się pod tablicę pamięci 27. Pułku Ułanów na placu przykościelnym, gdzie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Poczet chorągwiany oraz posterunek przed obeliskiem zabezpieczył 37. dywizjon zabezpieczenia 2 BR z Sochaczewa. Okręg mazowiecki ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowała delegacja w składzie: płk w st. spocz. Józef Borecki, płk Marcin Szafraniec, ppłk w st. spocz. Marian Wasilewski, ppłk w st. spocz. Zbigniew Kotarski, st. sierż. w st. spocz. Tadeusz Bieńkowski.

                                                                                                                                  B.J